Awesome Oscillator (AO)

Awesome Oscillator (AO) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกใช้ในการวัดโมเมนตัมของตลาด AO คิดคำนวณความแตกต่างระหว่าง 34 Period และ 5 Period Simple Moving Average โดย Simple Moving Average ที่ถูกใช้ไม่ได้ถูกคิดคำนวณด้วยราคาปิด แต่ใช้จุดตรงกลางของบาร์แทน โดยทั่วไป AO ถูกใช้เพื่อยืนยันเทรนด์ หรือคาดการณ์จุดกลับตัวที่อาจเป็นไปได้

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds