การวิเคราะห์แท่งเทียน

การวิเคราะห์แท่งเทียนเน้นไปที่ตัวแท่งเทียนแต่ละอัน เป็นคู่ หรือมากที่สุดสามอัน ในการอ่านสัญญาณดูว่าตลาดกำลังจะไปในทิศทางใด สมมติฐานพื้นฐาน คือ ข้อมูลที่รับรู้แล้วทั้งหมดจะแสดงออกมาในราคาทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เทคนิคโดยทั่วไปจะถูกรวมกับแนวรับ & แนวต้านด้วย แต่ละแท่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ 4 ราคา คือ ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, ราคาเปิด และราคาปิด โดยตัวแท่งเทียนแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวของราคาไว้ทั้งหมดตั้งแต่ราคาเปิดและปิด ขณะที่ wicks จะแสดงการกลับตัวที่เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาของแท่งเทียน

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds