ดัชนีวัดส่วนเบี่ยงเบนสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ (ซีซีไอ)

Commodity Channel index (CCI) เป็นออสซิลเลเตอร์แบบโมเมนตัมที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ไว้วัดความแปรปรวนของหลักทรัพย์จากค่าเฉลี่ยทางสถิติของมันเอง โดย CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่รู้จักกันดีและใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากการใช้งานได้หลายอย่างของมันเอง มันเป็นออสซิลเลเตอร์แบบ unbounded แบบเต็มรูปแบบ และไม่มีลิมิตด้านบนหรือด้านล่าง โดยบ่อยครั้ง CCI ถูกใช้ในการหาจุดกลับตัวเช่นเดียวกับไดเวอร์เจนท์ เดิมทีอินดิเคเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการระบุเทรนด์ในสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันถูกใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds