ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โพเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นการทำราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มีประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันในเรื่องที่ จุดข้อมูลที่แตกต่างกันถูกถ่วงน้ำหนักหรือให้ความสำคัญ โดย Exponential Moving Average (EMA) มีความคล้ายกับ (และเป็นหนึ่งในประเภทของ) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก ความแตกต่างหลักของ EMA คือ จุดข้อมูลเก่าจะถูกนำมาเฉลี่ยเสมอ อธิบายเพิ่มเติม คือ จุดข้อมูลเก่าจะมีตัวคูณเสมอ (ถึงแม้ว่าจะลดต่ำลงจนเกือบจะไม่มีค่า) ถึงแม้ว่าจะอยู่นอกเหนือไปจากความยาวซีรีย์ของข้อมูลที่ถูกเลือกไว้

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds