ดัชนี สูง-ต่ำ

ดัชนี High-Low คือตัวบ่งชี้ความกว้างของตลาดที่วัดความแข็งแกร่งหรือจุดอ่อนของดัชนีที่เฉพาะเจาะจง โดยคำนวณจากการหารด้วยจุดสูงสุดใหม่และความสูงใหม่ให้คูณด้วย 100 แล้วค่อยคำนวณพร็อพเพอร์ตี้ Simple Moving Average (SMA) 10 วัน ของซีรีส์นั้นให้เรียบค่า เมื่อดัชนีอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของ 50 มีสูงกว่าระดับต่ำสุดใหม่ เมื่อต่ำกว่า 50 มีระดับต่ำกว่าจุดสูงสุดใหม่ ๆ ราคาที่สูงกว่า 70 หรือต่ำกว่า 30 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งและขาลงที่แข็งแกร่งตามลำดับ ตัวบ่งชี้นี้ใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ ได้ดีที่สุด

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds