โนว์ ชัวร์ ทิงค์ (KST)

อินดิเคเตอร์ Know Sure Thing (KST) เป็นออสซิลเลเตอร์อิงกับโมเมนตัม และขึ้นอยู่กับ Rate of Change (ROC) Know Sure Thing ได้นำสี่ช่วงเวลาที่แตกต่างกันของ ROC และทำให้ง่ายขึ้นโดยใช้ Simple Moving Averages KST จะคิดคำนวณได้ค่าสุดท้ายที่แกว่งอยู่ระหว่างค่าบวกและลบ ซึ่งเหนือและต่ำกว่า Zero Line และยังมี signal line ซึ่งคือ SMA ของเส้น KST ของตัวมันเอง โดยหลักแล้ว อินดิเคเตอร์ Know Sure Thing จะทำการวัดโมเมนตัมของช่วงราคาที่แตกต่างกันสี่ช่วง นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจจับสภาวะไดเวอร์เจนท์, overbought และ oversold และการตัดกัน โดยอินดิเคเตอร์นี้บ่อยครั้งถูกใช้ร่วมกับสัญญาณอื่นๆ ด้วย

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds