ลิเนีย รีเกรสชั่น

แชลแนลแบบ linear regression ประกอบด้วยเส้นมัธยฐานที่มีเส้นขนาน 2 เส้น ที่อยู่เหนือและใต้มันในระยะห่างเดียวกัน เส้นเหล่านั้นสามารถถูกมองเป็นแนวรับและแนวต้านได้ เส้นมัธยฐานถูกคำนวณตาม linear regression ของราคาปิด แต่สามารถถูกตั้งเป็นราคาเปิด ราคาสูง หรือราคาต่ำได้ ความสูงของแชลแนลจะขึ้นกับการเบี่ยงเบนของราคากับเส้นมัธยฐาน การยืดแชลแนลออกไปข้างหน้าสามารถช่วยให้เห็นไบแอส และให้เห็นโอกาสในการเทรดได้

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds