แมคดี (MACD)

MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันสามารถถูกใช้เพื่อระบุลักษณะของเทรนด์โดยรวมของหลักทรัพย์ได้ ลักษณะเหล่านี้ที่ได้รับความนิยมส่วนมาก คือ โมเมนตัม เช่นเดียวกับทิศทางและช่วงเวลาของเทรนด์ สิ่งที่ทำให้ MACD ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี คือ จริงๆ แล้ว มันเป็นส่วนประกอบของสองประเภทของอินดิเคเตอร์ที่แตกต่างกัน อย่างแรก MACD ได้นำสอง Moving Averages ของความยาวที่ต่างกัน (ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์แบบแลกกิ้ง) เพื่อระบุทิศทางและช่วงเวลาของเทรนด์ หลังจากนั้นจะนำค่าความแตกต่างระหว่างสอง Moving Averages นั้น (MACD Line) และ EMA ของ Moving Averages เหล่านั้น (Signal Line) และพล็อตค่าความต่างระหว่างสองเส้นในรูปแบบฮิสโตแกรม ซึ่งแกว่งอยู่เหนือและใต้ Zero Line ที่อยู่ตรงกลาง ฮิสโตแกรมถูกใช้เป็นตัวชี้วัดที่ดีของโมเมนตัมของหลักทรัพย์

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds