มาร์เก็ต แฟซิลิเตชั่น อินเด็กซ์

มาร์เก็ต แฟซิลิเทเชิ่น อินเด็กซ์ เป็นอินดิเคเตอร์ที่พัฒนาโดย Bill Williams ซึ่งวัดประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวของตลาดสำหรับแต่ละบาร์ โดยใช้ความสูง ต่ำและปริมาณการซื้อขาย การคำนวณทำได้โดยใช้ MFI = (สูง-ต่ำ)/ปริมารการซื้อขาย ดัชนีทำงานได้บนทุกไทม์เฟรมและทุกตลาด ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจว่าเทรนด์แข็งแรงพอที่จะเทรดหรือไม่ ภายใต้ 4 เงื่อนไขนี้:

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds