ดัชนีกระแสการไหลของเงิน (MFI)

อินดิเคเตอร์ Money Flow Index (MFI) เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการวัดแรงซื้อและแรงขาย โดยการวิเคราะห์ทั้งราคาและปริมาณ การคิดคำนวณของ MFI จะคิดออกมาเป็นค่าที่ถูกพล็อตเป็นเส้น ที่เคลื่อนไหวในช่วง 0-100 ซึ่งทำให้มันเป็นออสซิลเลเตอร์ เมื่อ MFI เพิ่มขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้น เมื่อมันลดลง นี่แสดงให้เห็นถึงแรงขายที่เพิ่มขึ้น Money Flow Index สามารถสร้างหลายๆ สัญญาณขึ้นมาได้ อันที่รู้จักกัน เช่น สภาวะ overbought และ oversold, ไดเวอร์เจนท์ และการแกว่งที่ผิดพลาด

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds