ออน บาล๊านซ์ วอลุ่ม (OBV)

อินดิเคเตอร์ On Balance Volume (OBV) ถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาแรงซื้อและแรงขาย มันเป็นอินดิเคเตอร์แบบสะสม ซึ่งหมายความว่าในวันที่ราคาขึ้น ปริมาณของวันนั้นจะถูกเพิ่มไปในผลรวม OBV แบบสะสม หากราคาลง ปริมาณของวันนั้นจะถูกลบจากผลรวม OBV โดยค่า OBV จะถูกพล็อตเป็นเส้นเพื่อให้ง่ายในการอ่านค่า On Balance Volume ถูกใช้งานหลักๆ เพื่อยืนยันหรือระบุเทรนด์ราคาโดยรวม หรือเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหลังจากไดเวอร์เจนท์

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds