อัตราส่วน ราคา/กำไรต่อหุ้น (P/E Ratio)

สัดส่วนราคา/รายได้ (สัดส่วน พี/อี) คือตัวชี้วัดตัวเลขของราคาหุ้นหารด้วยรายได้ต่อหุ้น (อีพีเอส) เป็นการวัดที่นิยมซึ่งสามารถเห็นได้ว่าราคาหุ้นเหมาะสม,สูงเกินไป หรือต่ำเกินไป การตีความทั่วไปคือถ้าบริษัทมีสัดส่วน พี/อี สูง นั่นคือการคาดหวังที่บริษัทจะเติบโตมากในอนาคต สิ่งสำคัญที่ควรบันทึกไว้คือ สัดส่วนนี้ไม่ได้หมายถึงการดูค่าตัวมันเองเพียงค่าเดียว มันควรจะถูกเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นอีกหลายบริษัทด้วยเพื่อที่จะวัดค่า

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds