ไพร์ส วอลุ่ม เทรนด์ (PVT)

อินดิเคเตอร์ Price Volume Trend (PVT) เป็นอินดิเคเตอร์แบบโมเมนตัม ซึ่งถูกใช้ในการวัดการเคลื่อนไหวของเงิน PVT มีความคล้ายกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกอัน คือ On Balance Volume (OBV) ในการที่มีการเก็บสะสมปริมาณ ขณะที่ OBV เพิ่มหรือลดปริมาณทั้งหมดแบบรายวัน ขึ้นกับว่ามันเป็นวันที่ราคาขึ้นหรือลง PVT จะเพิ่มหรือลดแค่บางส่วนของปริมาณรายวัน มูลค่าของปริมาณที่จะถูกเพิ่มหรือลด ขึ้น/จาก PVT จะขึ้นกับมูลค่าของราคาในวันปัจจุบันที่ขึ้นหรือลงเปรียบเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า Price Volume Trend (PVT) หลักๆ แล้วสามารถถูกใช้ในการยืนยันเทรนด์ เช่นเดียวกับหาสัญญาณเทรดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไดเวอร์เจนท์

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds