Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI) เป็นออสซิลเลเตอร์แบบโมเมนตัมที่ดี ซึ่งถูกใช้ในการวัดอัตราเร็ว (ความเร็ว) เช่นเดียวกับ การเปลี่ยนแปลง (ขนาด) ของการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีทิศทาง หลักๆ แล้ว RSI เมื่อถูกวาดกราฟออกมา จะทำให้เห็นภาพชัดในการเฝ้าดูทั้งความแข็งแรงและอ่อนแอของตลาดทั้งปัจจุบันและในอดีต ความแข็งแรงหรืออ่อนแอถูกอ้างอิงกับราคาปิดในช่วงเวลาของการซื้อขายที่กำหนด ซึ่งเป็นการสร้างตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือของการเปลี่ยนแปลงของราคาและโมเมนตัม ซึ่งได้รับความนิยมในสินทรัพย์ที่ชำระด้วยเงิน (ดัชนีหุ้น) และผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบเลเวอเรจ (ตราสารอนุพันธ์ทั้งหมด) RSI ได้พิสูจน์ว่าเป็นอินดิเคเตอร์สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาที่น่าเชื่อถือ

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds