Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator เป็นออสซิลเลเตอร์แบบโมเมนตัมแบบ range bound โดยอินดิเคเตอร์ Stochastic ถูกออกแบบให้แสดงตำแหน่งของราคาปิดเปรียบเทียบกับช่วงสูง/ต่ำในช่วงเวลาที่ผู้ใช้เป็นคนกำหนด โดยทั่วไป Stochastic Oscillator ถูกใช้ในสามอย่าง คือ ระบุระดับ overbought และ oversold, หาไดเวอร์เจนท์ และระบุสัญญาณหรือการเตรียมตัวเป็นขาขึ้นและขาลง

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds