สโตเคสติค อาร์เอสไอ (STOCH RSI)

อินดิเคเตอร์ Stochastic RSI (Stoch RSI) จริงๆ แล้ว เป็นอินดิเคเตอร์ของอินดิเคเตอร์ มันถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการคำนวณ stochastic บนอินดิเคเตอร์ RSI นี่หมายความว่ามันเป็นตัววัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูง/ต่ำ ของตัวมันเองในช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ใช้งานกำหนด Stochastic RSI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่คำนวณค่าระหว่าง 0 และ 1 ซึ่งจะถูกพล็อตออกมาเป็นในรูปแบบเส้น อินดิเคเตอร์นี้หลักๆ แล้ว จะถูกใช้สำหรับการหาสภาวะ overbought และ oversold

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds