การวิเคราะห์แนวโน้ม

การวิเคราะห์เทรนด์เป็นสิ่งที่น่าจะถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดทิศทางโดยรวมของหลักทรัพย์ เทรนด์ถูกอ้างอิงโดยหลักการของราคาสูงที่สูงขึ้น, ราคาต่ำที่สูงขึ้น (สำหรับเทรนด์ขาขึ้น) และราคาสูงที่ต่ำลง, ราคาต่ำที่ต่ำลง (สำหรับเทรนด์ขาลง) พวกมันสามารถมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และถูกฝังรวมอยู่ในกันและกันได้ เช่น fractals ยกตัวอย่าง เทรนด์ขาขึ้นโดยรวมในรายสัปดาห์สามารถประกอบไปด้วย เทรนด์ขาลงในรายวัน ขณะที่รายชั่วโมงกำลังขึ้น Multiple Time Frame Analysis จะช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจภาพกว้างได้ บางเทรนด์เป็น seasonal ขณะที่อื่นๆเป็นส่วนของ cycles ที่ใหญ่กว่า

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds