วอลุ่ม โปรไฟล์

Volume Profile เป็น study ของชาร์ตขั้นสูง ที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ในระดับราคาที่กำหนด โดย study (คำนวณพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น จำนวนแถวและช่วงเวลา) จะพล็อตเป็นฮิสโตแกรมบนชาร์ต เพื่อเปิดเผยให้เห็นระดับราคาหลัก และ/หรือที่สำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณ โดยหลักๆ แล้ว Volume Profile จะนำปริมาณทั้งหมดที่มีการซื้อขายในระดับราคาที่กำหนดในช่วงเวลาที่ระบุไว้ และนำปริมาณทั้งหมดมาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝั่งซื้อหรือฝั่งขาย และทำให้ข้อมูลทั้งหมดดูได้ง่ายๆ สำหรับเทรดเดอร์

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds