วอลุ่ม เวทเตท เอเวอเรจ ไพร์ส (VWAP)

Volume Weighted Average Price (VWAP) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ถูกใช้ในการวัดราคาเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักโดยปริมาณ โดยทั่วไป VWAP ถูกใช้ในชาร์ตระหว่างวัน เพื่อหาทิศทางโดยรวมของราคาระหว่างวัน VWAP จะมีความคล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในเรื่องที่ว่า เมื่อราคาอยู่เหนือ VWAP ราคากำลังเพิ่มขึ้น และเมื่อราคาอยู่ใต้ VWAP ราคากำลังลดลง ส่วนใหญ่แล้ว VWAP ถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในการระบุเทรนด์ของตลาด

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds