ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นการทำราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่กำหนดให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มีประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วจะแตกต่างกันในเรื่องที่ จุดข้อมูลที่แตกต่างกันถูกถ่วงน้ำหนักหรือให้ความสำคัญ โดย Weighted Moving Average (WMA) มีความคล้ายกับ Simple Moving Average (SMA) ยกเว้นว่า WMA เพิ่มความสำคัญให้กับจุดข้อมูลล่าสุดมากกว่า แต่ละจุดในช่วงเวลาจะถูกกำหนดตัวคูณไว้ให้ (ตัวคูณที่มากที่สุดสำหรับจุดข้อมูลใหม่ที่สุด และลดลงไปตามลำดับ) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงน้ำหนักหรือความสำคัญของแต่ละจุดข้อมูล และก็เช่นเดียวกับ SMA เมื่อจุดข้อมูลใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในตอนต้น จุดข้อมูลเก่าที่สุดก็จะถูกเอาออกไป

จุดกำเนิด:
tradingview.com

การแชร์

คู่เงินหลัก

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD USD/CAD

คู่เงินรอง

EUR/GBP EUR/JPY EUR/CHF GBP/JPY GBP/CHF CHF/JPY NZD/CHF AUD/CHF

คู่เงินอื่นๆ

USD/PLN USD/ZAR USD/MXN EUR/SEK USD/SEK USD/NOK USD/SGD USD/DKK

สกุลเงินดิจิตอล

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds