Birikim / Dağıtım Çizgisi (ADL)

Birikim / Dağıtım Çizgisi temelde arz ve talebi ölçmek için tasarlanmış bir göstergedir. Bunu, işlem yapanların gerçekte biriktirdiğini mi (satın alıyor) yoksa dağıttığını mı (satıyor) belirlemeye çalışarak başarır. Bu hesap, her periyodun Para Akışı Haciminin toplamı çizilerek gerçekleştirilir. ADL, öncelikle mevcut bir trendi teyit etmek veya gelecekteki bir geri dönüşü öngörmek için hacim akışı ile fiili fiyat arasındaki ayrımları ortaya çıkarabilir.

Kaynak:
tradingview.com

Paylaşım

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds