Yönsel Hareket Endeksi (DMI)

Yönsel Hareket Endeksi (DMI) aslında üç ayrı göstergeden oluşan bir koleksiyondur: Yönsel Hareket, Ortalama Yönsel Endeks (ADX), Artı Yön Göstergesi ( DI) ve Eksi Yön Göstergesi (-DI)'nden oluşur. DMI'nin amacı, bir trendin var olup olmadığını tanımlamaktır, yönü hesaba katmaz. Diğer iki gösterge ( DI ve -DI) ADX'i tamamlamak için kullanılır. Trend yönünü belirleme amacına hizmet ederler. Tüm hepsini bir araya getiren bir teknik analist, bir trendin gücünü ve yönünü belirleme ve ölçme yollarına sahiptir.

Kaynak:
tradingview.com

Paylaşım

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds