Fiyat/Kazanç Oranı (F/K Oranı)

Fiyat/Kazanç Oranı (F/K Oranı) bir şirketin hisse fiyatının hisse başına kazançlarına (HBK) oranını işaret eden göstergedir. Bir hissenin normal mi, değerinin altında ya da üstünde mi değerlendiğini gösteren popüler bir ölçüdür. Genel değerlendirme olarak F/K oranı yüksek olan bir şirketin gelecekte daha yüksek kazanç sağlaması beklenir. Önemle belirtmek gerekir ki bu oran tek başına yeterli değildir. Birçok başka farklı şirketle karşılaştırılıp değerlendirilebilir.

Kaynak:
tradingview.com

Paylaşım

All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds