Chỉ báo Gia tốc (AC)

Chỉ báo Dao động Gia tốc (AC) là một chỉ báo được phát triển bởi Bill Williams nhằm giúp các nhà giao dịch đánh giá sự thay đổi về xung lượng. Chỉ số này dựa trên Chỉ số dao động tin cậy (AO) và đo lường sự khác biệt giữa chỉ báo đó và đường trung bình trượt 5 kỳ, biểu thị một cách hiệu quả chỉ báo AO thay đổi nhanh như thế nào và dự đoán các bước tiếp theo. Nếu chỉ báo AC đang trong vùng tích cực, xu hướng tăng có thể tiếp diễn. Nếu AC nằm trong vùng tiêu cực, xu hướng giảm có thể tiếp diễn. Các thanh trong biểu đồ có 2 màu: màu đỏ biểu thị giá giảm và màu xanh lá cây biểu thị giá tăng. Các tín hiệu mua và bán cụ thể có thể được bắt nguồn từ màu sắc của thanh bất kể chúng ở trên hoặc dưới đường 0.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds