Đường Lên/Xuống giá cổ phiếu

Đường Advance/Decline là một chỉ báo độ rộng thị trường cho thấy mức độ tham gia của các mã cổ phiếu riêng lẻ trên thị trường tăng hoặc giảm. Có thể thực hiện việc này bằng cách lấy số lượng cổ phiếu tăng trừ đi số lượng cổ phiếu giảm. Chỉ báo cộng dồn những chênh lệch này, được gọi là giá trị tăng thuần, trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách cộng thêm khoảng chênh lệch giữa số lượng cổ phiếu đang giảm và cổ phiếu đang tăng với giá trị chỉ báo trước đó. Có thể sử dụng chỉ báo này để xác nhận sức mạnh của một xu hướng, bởi vì càng có nhiều mã cổ phiếu tham gia, thì xu hướng tổng thể càng mạnh và ngược lại. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự phân kỳ để xác định khả năng đảo chiều xu hướng tiềm ẩn. Chỉ báo này phát huy tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds