Tỷ lệ Tăng/Giảm

Tỷ lệ Tăng/Giảm là chỉ báo độ rộng thị trường cơ bản để so sánh số cổ phiếu đang tăng lên với số cổ phiếu giảm giá bằng cách phân chia chúng như sau: cổ phiếu tăng / cổ phiếu giảm. Nó sử dụng hai chuỗi dữ liệu tương tự như Đường Lên/Xuống giá cổ phiếu nhưng thay phép trừ bằng phép chia. Nó giúp xác định độ rộng của một động thái trên thị trường. Thông thường đường trung bình trượt được thêm vào để làm mượt chỉ báo và giúp đánh giá hướng của nó. Nó có thể được sử dụng để xác định tình huống quá mua và quá bán. Xin lưu ý rằng Tỷ lệ Tăng/Giảm không thể có giá trị âm và tốt nhất được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds