Chỉ báo Alligator

Chỉ báo Alligator do Bill Williams tạo ra và kết hợp đường trung bình trượt với hình học bội phân. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định liệu thị trường đang có xu hướng hay không. Chỉ báo Alliagator có 3 đường: đường màu xanh (còn gọi là Hàm Cá sấu), đường màu đỏ (còn gọi là Răng Cá sấu) và đường màu xanh lá cây (còn gọi là Môi Cá sấu). Mỗi đường có kỳ xem xét và bù trừ khác nhau có thể được thiết lập bởi người sử dụng. Chỉ báo alligator rất dễ sử dụng và có thể tìm thấy các thiết lập giao dịch, dựa trên khoảng cách giữa các đường gần nhau hoặc cách nhau ra sao, trông giống như một con cá sấu mở và đóng miệng. Chỉ báo này có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds