Chỉ số Arms (TRIN)

Chỉ số Arms (TRIN) là một bộ dao động về độ rộng của thị trường được phát triển bởi Richard Arms. Nó còn được gọi là Chỉ số Giao dịch, do đó được viết tắt là TRIN. Chỉ số này liên quan đến cổ phiếu tăng và giảm tương ứng với khối lượng bằng cách chia Tỷ lệ Tăng/Giảm cho tỷ lệ khối lượng. Khi chỉ số tăng lên thị trường được cho là yếu và ngược lại. Giá trị 1 là giá trị then chốt và vượt qua số này sẽ tạo ra tín hiệu. Giá trị trên 1 cho thấy các cổ phiếu giảm đang chiếm ưu thế hơn về khối lượng và ngược lại. Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định các tình huống quá mua và quá bán và tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds