Sức bán

Dao động Bears Power được phát triển bởi Alexander Elder. Nó đo lường sự chênh lệch giữa mức giá thấp nhất và Đường trung bình trượt Lũy thừa (EMA) trong 13 ngày, để vẽ biểu đồ. Nếu chỉ báo Bears Power nhỏ hơn 0, nghĩa là người bán có thể đẩy giá xuống dưới đường EMA. Nếu chỉ báo Bears Power lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là người mua có thể giữ được mức giá thấp nhất trên đường EMA. Bears Power là một dao động hoàn toàn không bị ràng buộc với giá trị cơ sở bằng 0 và không có giới hạn dưới hoặc trên. Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds