Chỉ báo Bill Williams

Bill M Williams là một nhà kinh doanh, tác giả và nhà giáo dục nổi tiếng với hơn 50 năm kinh nghiệm kinh doanh tại một số thị trường. Ông được biết đến với quan điểm về tâm lý học kinh doanh, thuyết hỗn mang và phân tích kỹ thuật ứng dụng. Ông nhận thấy thị trường có 5 yếu tố giúp nhà giao dịch hiểu được cơ cấu thị trường và ông đã xây dựng một số chỉ số phổ biến, bao gồm Chỉ số giao động tin cậy (AO), Chỉ báo Alligator và Chỉ báo MFI.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds