Chỉ báo Độ rộng

Chỉ báo Độ rộng thị trường Market Breath là các công cụ phân tích kỹ thuật mạnh nhằm đánh giá hướng của thị trường và giúp các nhà giao dịch xác định xem nó có xu hướng tăng, giảm hoặc trung lập. Để đánh giá như vậy thì bằng cách phân tích mức độ tham gia vào một đợt tăng hoặc giảm để xem xu hướng tăng hoặc giảm có rộng không và do đó có khả năng tiếp tục hay không. Các chỉ báo Độ rộng đưa ra một quan điểm khác về các thị trường không thể nhìn thấy thông qua các chỉ báo khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds