Dòng tiền Chaikin (CMF)

Dòng tiền Chaikin (CMF) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo Khối lượng Dòng tiền trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng Dòng tiền (một khái niệm cũng được tạo ra bởi Marc Chaikin) là một thước đo được sử dụng để đo lực mua và bán chứng khoán cho một khoảng thời gian. Sau đó CMF tổng hợp khối lượng dòng tiền cho một khoảng thời gian trong quá khứ do người dùng xác định. Có thể sử dụng bất kỳ khoảng thời gian trong quá khứ nào tuy nhiên các thiết lập phổ biến nhất là 20 hoặc 21 ngày. Giá trị của dòng tiền Chaikin dao động từ 1 đến -1. CMF có thể được sử dụng như là một cách để định lượng thêm những thay đổi trong lực mua và bán và có thể giúp dự đoán những thay đổi trong tương lai và do đó dự đoán được các cơ hội giao dịch.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds