Dao động Xung lượng Chande (CMO)

Xung lực dao động Chande (CMO) được phát triển bởi Tushar Chande và đo xung lượng giá giống như Chỉ số Sức mạnh Tương quan (RSI). Dao động nằm trong khoảng giới hạn -100 đến +100 và có giá trị cơ sở bằng 0. Theo quy tắc ngón tay cái, quá mua thường được đặt ở mức 50 và bán quá ở mức -50. Các đường giao cắt của đường trung tâm có thể được xem như tín hiệu tăng (khi dao động dương) hoặc tín hiệu giảm (khi dao động âm). Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds