Chỉ số Khối lượng Tích lũy (CVI)

Chỉ số Khối lượng Tích lũy (CVI) là một chỉ báo độ rộng thị trường mạnh mẽ giúp các nhà giao dịch xác định hướng của dòng tiền, cho dù dòng tiền chảy vào hay ra khỏi thị trường. Thông tin này có thể được sử dụng để xác định xu hướng. Nó tương tự như Khối lượng Cân bằng (OBV) ngoại trừ CVI sử dụng khối lượng tăng và giảm thực tế thay vì giả định rằng tất cả khối lượng hoặc tăng lên hoặc giảm đi khi giá đóng cửa của cổ phiếu cao hơn hoặc thấp hơn. Khi chỉ số này giảm, thị trường giảm và ngược lại. Các nhà giao dịch có thể nhận thấy sự phân kỳ có thể dẫn đến sự đảo ngược. Có thể sử dụng kết hợp chỉ báo này với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds