Máy dao động Gator

Bộ dao động Gator được phát triển bởi Bill Williams và có liên quan đếnChỉ báo Alligator. Nó vẽ mức độ phân kỳ giữa 3 đường cá sấu trong 2 biểu đồ riêng biệt. Biểu đồ trên đường cơ sở cho thấy sự phân kỳ giữa đường màu xanh lam và màu đỏ trong khi biểu đồ dưới đường cơ sở cho thấy sự phân kỳ giữa đường màu đỏ và màu xanh. Dao động phù hợp nhất trong thị trường xu hướng. Do tính chất đơn giản, dao động có thể được kết hợp với Alligator để tạo ra một chỉ báo độc lập hoặc chúng có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds