Know Sure Thing (KST)

Chỉ báo Know Sure Thing (KST) là chỉ báo theo xung lượng và theo Tỷ lệ Thay đổi giá (ROC). Chỉ báo KST có bốn khung thời gian ROC khác nhau và làm mượt chúng bằng cách sử dụng Đường Trung bình trượt Đơn giản. Sau đó KST tính toán giá trị cuối cùng dao động giữa các giá trị dương và âm bên trên và bên dưới Đường Zero. Ngoài ra còn có đường tín hiệu đóng vai trò là đường Trung bình trượt SMA của chính đường KST. Về cơ bản, chỉ báo KST sẽ đo đà của bốn chu kỳ giá riêng biệt. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng thông tin này để nhận ra sự phân kỳ, các điều kiện quá mua và quá bán và các điểm giao cắt. Chỉ báo này thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds