Chỉ số Thuận lợi thị trường

Chỉ số Thuận lợi Thị trường là một chỉ số được Bill Williams tạo ra nhằm đo lường hiệu quả của chuyển động giá của mỗi thanh, sử dụng mức giá đỉnh, mức đáy và khối lượng. Việc tính toán được thực hiện theo cách sau: MFI = (Mức đỉnh - Mức đáy) / Khối lượng. Chỉ số này phù hợp với tất cả các khung thời gian và ở tất cả các thị trường và giúp nhà giao dịch quyết định xem xu hướng có đủ mạnh để giao dịch hay không bằng cách đưa ra 4 điều kiện:

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds