Máy dao động McClellan

McClellan Oscillator là một chỉ báo về độ rộng thị trường được phát triển bởi Sherman và Marian McClellan. Nó dựa trên sự khác biệt giữa số thời gian tăng và giảm. Khi chỉ báo này tăng lên, các giai đoạn tăng chiếm ưu thế do vậy tổng thể thị trường đi lên và ngược lại. Đôi khi nó được xem là MACD cho Đường Lên/xuống giá cổ phiếu. Các tín hiệu có thể được bắt nguồn từ bộ dao động cắt qua đường trung bình, các tín hiệu phân kỳ và các điều kiện quá mua / quá bán. Bộ dao động McClellan có thể cho thấy lực đẩy độ rộng được duy trì khi nó tăng lên từ giá trị âm mạnh đến giá trị dương mạnh. Chỉ báo được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds