Chỉ số Khối lượng tiêu cực (NVI)

Chỉ báo Khối lượng Tiêu cực (NVI) do Paul Dysart phát triển và được các trader sử dụng để xác định thị trường giá lên và giá xuống bằng cách theo dõi khoản tiền dự trữ để đầu tư đúng lúc. Chỉ báo này sử dụng các dữ liệu về khối lượng giao dịch để xác định biến động giá nào là do số tiền này. Các giả định đằng sau chỉ báo là khoản tiền dự trữ để đầu tư đúng lúc đòi hỏi ít khối lượng phải dịch chuyển giá. Nó tăng lên khi giá tăng ở khối lượng thấp và giảm xuống khi giá giảm ở khối lượng thấp. Nó không thay đổi khi khối lượng cao, giả định là khi phần lớn các mã đang hoạt động. Chỉ báo này ngược với chỉ báo Khối lượng Tích cực (PVI) nhằm xác định biến động giá khi phần lớn các mã đang hoạt động. Tốt nhất nên sử dụng kết hợp chỉ số này với các kỹ thuật phân tích khác

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds