Dao động

Chỉ báo dao động trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi vì chúng là các chỉ báo hàng đầu có thể báo hiệu một thay đổi xu hướng có thể xảy ra mà thực tế vẫn chưa bắt đầu. Loại chỉ báo này dao động giữa hai giới hạn, bên trên và bên dưới trung điểm và giá trị của nó giúp đo sức mạnh và đà của một xu hướng. Chỉ báo dao động cũng ra dấu nếu thị trường đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán (có nghĩa là giá đang quá cao hoặc quá thấp), dẫn đến xu hướng có thể đi ngang hoặc đảo chiều. Chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định khi nào ở vị thế đóng hoặc mở.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds