Dao động giá (PPO)

Chỉ báo Dao động Giá (PPO) là một công cụ phân tích kỹ thuật, được sử dụng để đo xung lượng tương tự như MACD. MACD sử dụng hai Đường trung bình trượt có độ dài khác nhau (các các chỉ báo độ trễ) để xác định xu hướng và khoảng thời gian. Sau đó, MACD lấy giá trị chênh lệch giữa hai đường Trung bình trượt (Đường MACD) và đường EMA của Đường trung bình trượt (Đường Tín hiệu) và vẽ sự chênh lệch giữa hai đường dưới dạng biểu đồ dao động trên và dưới Đường số Không.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds