So sánh Sức mạnh tương đối

Chỉ số Sức mạnh Tương quan (Relative Strength Comparison - RSC) là một chỉ báo cơ bản vẽ ra một đường có giá trị so sánh tương đương giữa một mã chứng khoán với một mã bất kỳ (gọi là chứng khoán cơ sở). Chỉ báo này có thể giúp nhà giao dịch chọn ra các mã chứng khoán mạnh và yếu khác nhau. Chỉ số này được tính toán bằng cách chia giá của mã chứng khoán (tử số) cho giá của chứng khoán cơ sở (mẫu số). Khi chỉ số này đi lên, mã chứng khoán được đem ra so sánh có hiệu quả hoạt động tốt hơn mã chứng khoán cơ sở. Ngược lại khi đi xuống, mã được đem ra so sánh có hiệu quả hoạt động kém hơn. Khi đi ngang, cả 2 đang có mức tăng hoặc giảm tỉ lệ thuận với nhau. Hiệu quả hoạt động tốt hơn trong trường hợp này không luôn luôn có nghĩa là mã chứng khoán đó đang tăng, mà nó chỉ có ý nghĩa là đang giảm ít hơn mã chứng khoán cơ sở: chỉ báo này chỉ mô tả tương quan giữa 2 mã chứng khoán mà thôi. Các nhà giao dịch thường xuyên sử dụng chỉ báo này để so sánh sức mạnh của mã chứng khoán với chỉ số thị trường, nhưng cũng có thể áp dụng cho các chỉ số của những ngành công nghiệp khác nhau nhằm tìm kiếm thị trường mạnh hơn. Chỉ số này sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds