Trung bình Động chỉ số Biến (VIDYA)

Đường Trung bình trượt Chỉ số biến (Variable Index Dynamic Average -VIDYA) được phát triển bởi Tushar Chande. Việc tính toán chỉ báo này tương tự như Đường Trung bình trượt Lũy thừa (EMA) với thời gian xem xét được điều chỉnh linh hoạt phụ thuộc vào biến động giá tương đối. Độ biến động càng cao, thì tầm quan trọng của giá càng cao và VIDYA càng thích ứng với những thay đổi về giá nhanh hơn. Sự biến động được đo bằng Xung lực dao động Chande (CMO). Chỉ báo này có thể được sử dụng như bất kỳ đường trung bình trượt nào, để xác định và giao dịch theo xu hướng. Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.

Nguồn:
tradingview.com

Chia sẻ

Tiền điện tử

Oscillators Centered Oscillators
All data, analysis, information and graphics used on this site are provided by tradingview.com.
adds